logo

Xarxes / comunicacions informàtiques

Xarxes / comunicacions informàtiques

Des d'Icot oferim un conjunt de serveis de xarxes, tan cablejades com sense fils, per crear xarxes segures i eficaces. L'objectiu és que la xarxa funcioni correctament, evitant caigudes tècniques, pèrdues de connexió i deteniment del sistema.

  • Disseny de la xarxa: Configurem els elements necessaris per formar la xarxa, adaptant la disponibilitat segons el requeriment de l'empresa. El disseny serà personalitzat en funció del nombre d'usuaris i la mida de la plataforma.
  • Control d'amplada de banda: Per evitar les caigudes de la xarxa i que el funcionament de les comunicacions s'aturi, a Icot exercim un control sobre l'amplada de banda, creant un entorn de comunicació on no es produeixin els famosos "colls d'ampolla".
  • Tallafocs: incorporem tallafocs que evitin l'accés no autoritzat de dades, permetent únicament les comunicacions desitjades.
  • Segmentació: Per evitar que l'entorn industrial accedeixi a l'usuari i viceversa, s'estableix una segmentació, diferenciant unes xarxes i unes altres depenent de la funció de cadascuna.

Des d'Icot elaborem un estudi per detectar i analitzar els requeriments de cada client per oferir-los un pla d'emmagatzematge que s'adequa a les seves necessitats. Podem oferir emmagatzematge dels següents tipus:

  • Local: destinat a empreses que manegin una petita quantitat de dades. En aquests casos, l'emmagatzematge es produeix en els mateixos dispositius digitals de treball.
  • Cabines de dades: Indicat per les empreses que necessiten emmagatzemar dades que ocupin molt espai, com vídeos, imatges, o multimèdia. En aquests casos és necessari dissenyar un sistema d'emmagatzematge exclusiu per l'empresa.
  • Cloud: Emmagatzematge basat en les xarxes dels ordinadors, on la informació es troba en el núvol. És flexible i ràpid, indicat per les empreses que no vulguin un servidor propi.

Dins de l'emmagatzematge pot haver-hi dos mètodes de procediment:

  • Intel·ligència menor: Inclou discs tradicionals, dispositius USB i altres materials similars. Poden utilitzar-se com dispositius externs per guardar còpies de seguretat o també es pot utilitzar un servidor extern.
  • Entorn hiperconvergent: S'estén un servidor a un altre servidor sense cabina. Les dades es reparteixen entre els dos servidors físics, fent que la informació quedi dividida i organitzada d'una manera funcional. La intel·ligència es proporciona a través del software.

Icot aplica un mètode personalitzat per optimitzar l'emmagatzematge de cada empresa, traçant primer un estudi sobre la capacitat d'informació que es processa,  amb l'objectiu d'implementar posteriorment la solució més apropiada.

Partners destacats

Assessor
Josep Maria Solanes

Director tècnic

Josep Maria Solanes

captcha


Altres serveis

info-image

Serveis d'outsourcing

Cessió de professionals per cobrir la gestió i suport IT durant períodes d'absència de treballadors per motius de vacances, malalties, formació, etc.

info-image

Consultoria i assessoria tècnica

Des d'ICOT oferim serveis professionals per dissenyar, millorar i aconsellar la utilització de la tecnologia més adequada i eficient per a cada tipus de negoci.

info-image

Gestió d'actius IT

Control, gestió i disponibilitat dels actius informàtics dels nostres clients per la màxima eficiència i control dels seus negocis.

info-image

Serveis de formació

Servei de formació per a professionals IT. Transmissió de nous coneixements i especialització en l'ús de noves aplicacions per a usuaris corporatius.

info-image

Seguretat

Servei per minimitzar el risc d'atac, robatori i denegació de servei al negoci a causa de vulnerabilitats del sistema. Gestió del backup i recuperació del sistema en diferents mitjans.

info-image

Centre de dades

Disseny, desenvolupament i gestió de centres de dades corporatives. Inclou la infraestructura en servidors, emmagatzematge i xarxes locals i / o en el núvol sota l'entorn més adequat per a cada negoci.

info-image

Emmagatzematge

Solucions per l'emmagatzematge de dades. Poden ser servidors, cabines intel·ligents, cabines d'alt rendiment, solucions hiperconvergents i emmagatzematge en cloud públic.

info-image

Xarxes / comunicacions informàtiques

Disseny i estructuració de les xarxes informàtiques que requereix la companyia. Inclou la gestió de la comunicació al centre de dades i la seva extensió a la resta de centres de treball a través de cable o wifi.

info-image

Business intelligence

Disseny, desenvolupament i gestió de sistemes de generació d'informació intel·ligent i mineria de dades que processen la informació rellevant dels conjunts de dades per a la presa de decisions.

info-image

Entorns col·laboratius

Solucions per la creació d'entorns de treball en equip en projectes connectats per compartir dades, gestió de tasques i missatgeria de forma altament eficient.

info-image

Informàtica professional

Especialització en suport d'informàtica per a empreses així com orientació en l'adquisició d'actius d'última generació i models de serveis.

info-image

Mobilitat

Servei que permet la connexió remota dels usuaris a les aplicacions i dades corporatives de forma eficient i segura. Control de dispositius mòbils i BYOD / CYOD mitjançant MDMS (Mobility Devices Management)