logo

Xarxes / comunicacions informàtiques

Xarxes / comunicacions informàtiques

Des d'Icot oferim un conjunt de serveis de xarxes, tan cablejades com sense fils, per crear xarxes segures i eficaces. L'objectiu és que la xarxa funcioni correctament, evitant caigudes tècniques, pèrdues de connexió i deteniment del sistema.

  • Disseny de la xarxa: Configurem els elements necessaris per formar la xarxa, adaptant la disponibilitat segons el requeriment de l'empresa. El disseny serà personalitzat en funció del nombre d'usuaris i la mida de la plataforma.
  • Control d'amplada de banda: Per evitar les caigudes de la xarxa i que el funcionament de les comunicacions s'aturi, a Icot exercim un control sobre l'amplada de banda, creant un entorn de comunicació on no es produeixin els famosos "colls d'ampolla".
  • Tallafocs: incorporem tallafocs que evitin l'accés no autoritzat de dades, permetent únicament les comunicacions desitjades.
  • Segmentació: Per evitar que l'entorn industrial accedeixi a l'usuari i viceversa, s'estableix una segmentació, diferenciant unes xarxes i unes altres depenent de la funció de cadascuna.

 

Partners destacats

Assessor
Josep Maria Solanes

Director tècnic

Josep Maria Solanes

captchaAltres serveis

info-image

Serveis d'outsourcing

Cessió de professionals per cobrir la gestió i suport IT durant períodes d'absència de treballadors per motius de vacances, malalties, formació, etc.

info-image

Consultoria i assessoria tècnica

Des d'ICOT oferim serveis professionals per dissenyar, millorar i aconsellar la utilització de la tecnologia més adequada i eficient per a cada tipus de negoci.

info-image

Gestió d'actius IT

Control, gestió i disponibilitat dels actius informàtics dels nostres clients per la màxima eficiència i control dels seus negocis.

info-image

Serveis de formació

Servei de formació per a professionals IT. Transmissió de nous coneixements i especialització en l'ús de noves aplicacions per a usuaris corporatius.

info-image

Seguretat

Servei per minimitzar el risc d'atac, robatori i denegació de servei al negoci a causa de vulnerabilitats del sistema. Gestió del backup i recuperació del sistema en diferents mitjans.

info-image

Centre de dades

Disseny, desenvolupament i gestió de centres de dades corporatives. Inclou la infraestructura en servidors, emmagatzematge i xarxes locals i / o en el núvol sota l'entorn més adequat per a cada negoci.

info-image

Emmagatzematge

Solucions per l'emmagatzematge de dades. Poden ser servidors, cabines intel·ligents, cabines d'alt rendiment, solucions hiperconvergents i emmagatzematge en cloud públic.

info-image

Xarxes / comunicacions informàtiques

Disseny i estructuració de les xarxes informàtiques que requereix la companyia. Inclou la gestió de la comunicació al centre de dades i la seva extensió a la resta de centres de treball a través de cable o wifi.

info-image

Business intelligence

Disseny, desenvolupament i gestió de sistemes de generació d'informació intel·ligent i mineria de dades que processen la informació rellevant dels conjunts de dades per a la presa de decisions.

info-image

Entorns col·laboratius

Solucions per la creació d'entorns de treball en equip en projectes connectats per compartir dades, gestió de tasques i missatgeria de forma altament eficient.

info-image

Informàtica professional

Especialització en suport d'informàtica per a empreses així com orientació en l'adquisició d'actius d'última generació i models de serveis.

info-image

Mobilitat

Servei que permet la connexió remota dels usuaris a les aplicacions i dades corporatives de forma eficient i segura. Control de dispositius mòbils i BYOD / CYOD mitjançant MDMS (Mobility Devices Management)