logo

AVANTATGES I DESAVANTATGES DE COMPARTIR FITXERS A TRAVÉS D’INTERNET, ON PREMISE I ON CLOUD.

Hem de diferenciar dos entorns de compartició de fitxers a Internet:

  • Infraestructura pròpia (on premise). La gestió recau sobre la pròpia empresa.
  • Infraestructura de tercers (on cloud). Es delega la gestió a tercers.

Això no significa que una sigui millor que l’altra, sinó són diferents punts de vista a l’hora d’abordar un servei de compartició de fitxers, depenent en gran manera de:

  • On están la majoria d’usuaris que han d’utilitzar el servei (fora o dins de l’empresa).
  • Tipus d’informació a guardar o compartir: fitxers ofimàtics (Word, PDF, Excel), imatges, etc…
  • La informació està classificada, és sensible o està subjecta a lleis de protecció de dades i confidencialitat.
  • Ample de banda disponible per accedir a serveis de tercers, ja sigui de dins a fora, com de fora a dins.

Sobre la base d’aquesta informació podem seleccionar un tipus o un altre de servei per compartir fitxers.

Els entorns suggerits per a la compartició de fitxers a Internet per part d’ICOT són Microsoft SharePoint i Citrix ShareFile. Els dos sistemes disposen de la modalitat On Premise i On Cloud.

  • Entorn de col·laboració Microsoft SharePoint. Més enfocat a la col·laboració entre equips multidisciplinars, gestionant la documentació mitjançant biblioteques de documents. Sent escalable a les necessitats dels grups de treball (alarmes, fluxos de treball, control de versions, etc…)
  • Entorn de compartició de fitxers Citrix ShareFile. En la versió On Cloud la informació viatja en pla mitjançant comunicació xifrada SSL. Quan la informació arriba als servidors de Citrix es xifra mitjançant AES-256 i s’emmagatzema en els serveis de tercers de Microsoft Azure o Amazon. En la versió On Premise el xifrat és opcional ja que la informació està situada en els servidors de la pròpia empresa.

Comments are closed.