logo

SERVIDOR DE FITXERS AMB WINDOWS SERVER 2012, DEDUPLICACIÓ I VERSIONS ANTERIORS.

SERVIDOR DE FITXERS AMB WINDOWS SERVER 2012, DEDUPLICACIÓ I VERSIONS ANTERIORS.

Un dels serveis fonamentals pels usuaris de la infraestructura informàtica és el servei de fitxers. On es guarda la documentació? Com es fa la còpia de seguretat? Com es recupera un fitxer? Com es controla el creixement? etc… Microsoft Windows 2003 Server va començar a incloure característiques interessants, però no ha estat fins la versió de Windows Server 2012 que aporta un plus de funcionalitat que mereix ser destacat. En aquesta entrada volem destacar dues característiques, per la seva aportació de valor a la infraestructura i que justifiquen l’actualització del servidor de fitxers a Windows Server 2012:

DEDUPLICACIÓ.

Aquesta característica permet realitzar un estalvi considerable d’espai d’emmagatzematge en els servidors de fitxers, guardant una sola còpia,  “a nivell de bloc”, de les parts que són iguals. Això vol dir que, tenim un fitxer de PowerPoint que ocupa 30 MB. Se’n fa una còpia, a la que s’afegeixen dues fotos que ocupen 3 MB. Un cop deduplicat el volum, en el millor dels casos, els dos fitxers passarien a consumir unes 33 MB en comptes de les 63 MB, obtenint un estalvi d’emmagatzematge considerable. Cal diferenciar la deduplicació de bloc amb la instància única. La primera s’aplica el cas anterior. En la segona els dos arxius han de ser completament iguals, amb la que no s’aplicaria l’exemple. En el cas de Windows Server 2012, podem dir, des de la nostra experiència, que funciona de meravella en les carpetes de departaments i usuaris. Els ratis d’estalvi d’emmagatzematge en aquest entorn són impressionants. No és una deduplicació en línia, sinó programada; es pot fer per la nit i en cap de setmana. És un servei que no requereix de cap tasca extra d’administració, només cal activar-la i oblidar-nos d’ella. Però què passa en cas que faci pufff el servidor? Ens ha passat! Doncs, només cal agafar el volum i muntar-lo en un altre servidor amb la funcionalitat de deduplicació habilitada en el sistema. Res més, tot continua funcionant igual, sense haver de fer cap altre tipus d’operació; totalment transparent. Les imatges mostren exemples d’estalvi del nostre propi servidor de fitxers, on destaca la carpeta de documents d’un usuari de gairebé 7 GB que passa a ocupar 3 MB!!!

Un usuari amb menys activitat, de 176 MB a 3,5 MB.

I el rati del volum de departaments i usuaris, que amb 140 GB de capacitat hem aconseguit un estalvi del 53 GB!

VERSIONS ANTERIORS.

Aquesta característica ja fa temps que existeixen als sistemesWindows Server. Però tenen l’inconvenient que s’ha d’aprovisionar espai necessari per aquestes còpies. Amb els volums, generalment, ja de per si carregats, no s’aprovisionava aquest espai i s’acabava anul·lant la funcionalitat. Això era fins ara. Amb la combinació de la deduplicació es recupera aquest espai “extra”, permetent deixar operatives les versions anteriors. L’usuari pot gestionar la recuperació de la còpia des del seu propi equip. Sense necessitat d’haver de trucar al Departament de TI i, aquest,  haver de tirar de les còpies de seguretat, en el millor dels casos. No obstant, NO és el substitut de les còpies de seguretat, sinó un complement. Posem un exemple: La Gemma comença la seva jornada a les 8 del matí amb la creació d’una memòria tècnica, que ha de presentar a un client per la tarda. Com a bona usuari, guarda el fitxer cada 20 minuts en el servidor de l’empresa. Cap a la una del migdia, després de 5 hores intenses de treball, té el document enllestit a falta d’uns gràfics que ha de completar el Sergi. El Sergi complementa el document amb els gràfics, però amb tant mala sort que no es dóna compte que una de les imatges és un fitxer corrupte (mal format, infectat per virus o malware, etc…) i guarda el fitxer. La Gemma torna a obrir el fitxer per donar-li el vistiplau, però sorpresa. Microsoft Word diu que el fitxer està malmès! L’adrenalina comença a pujar! Com que està malmès el fitxer?, si estava bé! Ràpidament agafa el telèfon per trucar al Departament de TI…

  • Gemma: He perdut el fitxer amb el que estava treballant durant tot el dia i que necessito per d’aquí 2 hores. L’heu de recuperar com sigui!
  • Departament TI: En quina ubicació hi ha el fitxer per poder recuperar la còpia de seguretat d’aquesta nit?
  • Gemma: D’aquesta nit? No, el fitxer l’he creat aquest matí i m’ha portat 4 hores en fer-ho tot!
  • Departament TI: Heu fet un duplicat d’aquest fitxer o anàveu guardant en el mateix?
  • Gemma: Un duplicat? Jo només he creat el fitxer i li deia al Word que el guardes.
  • Departament TI: Ho sento, però no disposem de cap còpia.

… Us sona aquesta situació? Sabem on porta oi? A les versions anteriors habilitades en el volum del departament i/o usuaris; realitzant una còpia cada hora, per exemple. La Gemma, només tenia que anar a la carpeta on guardava el fitxer, seleccionar la última còpia i clicar el botó recuperar. Com a molt, hauria perdut una hora de feina. En els llocs on hem habilitat aquesta funcionalitat ens retornen molt bones impressions, sobretot dels usuaris, que a més d’un li ha salvat la vida. Us animem a compartir les vostres experiencies.

Comments are closed.