logo

Serveis essencials

Benvolgut client d’ICOT

D’acord amb la publicació del Reial Decret aprovat ahir pel qual es regula el permís retribuït recuperable (Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020), volem confirmar-li que l’activitat que desenvolupem des d’ICOT S, A s’inclou en el que es consideren serveis essencials.

Som una companyia dedicada a les telecomunicacions i serveis informàtics essencials. La nostra activitat és imprescindible per a l’adequada prestació de serveis públics com en el cas d’ajuntaments, hospitals i empreses subministradores d’energia, així com per garantir el funcionament de la feina no presencial d’empleats públics, només per citar alguns exemples.

Per això les activitats d’ICOT segueixen desenvolupant-se amb total normalitat, com ja ve succeint des del començament de l’estat d’alarma.

Gràcies per seguir confiant en nosaltres.

Comments are closed.