logo

MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL VS OFFICE 365 PROPLUS

Molt sovint, quan un usuari o empresa adquireix el paquet Microsoft Office365 ProPlus de la subscripció Microsoft Office 365, el primer que pensa, erròniament, és que forçosament ha de treballar amb una edició Web del paquet de Microsoft Office (Word Online, Excel Online…) i tenir tots els seus documents al núvol públic de Office 365. Naturalment sí que pot ser així, en casos que no tingui l’ordinador a mà, però l’habitual és poder continuar treballant amb els documents ubicats a l’equip local, la xarxa corporativa, el SharePoint local o del núvol públic i/o bé al OneDrive (ja sigui el de consum com el professional) amb el paquet de Microsoft Office instal·lat en el propi ordinador.

El que s’obté amb la subscripció de Microsoft Office365 ProPlus és una forma diferent de instal·lar el producte, però a la fi, el producte s’instal·la en l’ordinador local, ja sigui Microsoft Windows o Apple OS X, com el Microsoft Office Professional.

A nivell d’usabilitat dels productes (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, Visio, Project, Visio, etc), la versió Microsoft Office365 ProPlus no té cap diferència amb la versió Microsoft Office Professional de tota la vida, és el mateix producte, el mateix nivell de versió. Bé, si és cert que el canal de distribució d’actualitzacions és més ràpid pels paquets Office 365, sempre hi quan es tingui activada aquesta característica a nivell administratiu del portal.

ON ÉS LA DIFERÈNCIA AMB MICROSOFT OFFICE365 PROPLUS I MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL?

Amb Microsoft Office Professional, el programari s’instal·la en el propi ordinador, ja sigui perquè vé preinstal·lat (llicències OEM), s’instal·la a partir de la imatge ISO (portal de llicències de Microsoft), manualment, amb una configuració desatesa mitjançant GPOs de Active Directory o bé amb el System Center Configuration Manager (SCCM).

Les actualitzacions dels productes es distribueixen mitjançant els serveis de Windows Update de Microsoft o es poden controlar a nivell de xarxa amb el Microsoft Windows Server Update Service (WSUS) o el System Center Configuracion Manager (SCCM).

Un cop s’ha instal·lat el producte et demana una clau de instal·lació. La poses i el paquet queda activat per sempre en aquest ordinador i per tots els usuaris que l’utilitzin i per un temps il·limitat. Si utilitzes una subscripció per volum, l’activació es fa mitjançant el servei de llicències KMS de Office instal·lat en un equip de la xarxa que proporciona aquesta llicència de forma automàtica als equips de la xarxa.

Amb Microsoft Office365 ProPlus, els processos anteriors canvien una mica. Els fitxers d’instal·lació s’obtenen directament del portal de Office 365. No són els mateixos que per Microsoft Office Professional. Les actualitzacions es controlen també directament pel portal de Office 365 en comptes de fer-ho per Windows Update o Windows Server Update Services (WSUS).

Un cop instal·lat el producte, i aquí hi ha la gran diferència. L’activació passa a ser per cada usuari, que s’ha de validar amb el seu compte de Office 365 dins el paquet Microsoft Office instal·lat a l’equip. Si no ho fa, hi ha un període de gràcia de 30 dies. Superat aquest període, si l’usuari no es valida amb un compte que disposi d’una llicència vàlida, l’aplicació es tanca i no es pot treballar amb ella. El mateix passa quan caduca la subscripció i no es renova. El producte no és per tota la vida com amb Microsoft Office Professional, sinó només pel temps que la subscripció és vàlida.

L’avantatge tècnic és que mentre paguis sempre tens dret d’utilitzar la última versió disponible. Una mica contradictori en l’ús general que fan les nostres empreses que, habitualment, salten una o dues versions (n’hi ha que inclús unes quantes més). Moltes no canvien les versions de programari cada dos per tres per generar línies més estables de treball. Recordeu que un canvi de versió també suposa una actualització en la formació dels usuaris.

Financerament parlant, tranquils que no entraré en detall, només una pinzellada per a que ho sapigueu. El canvi és de immobilitzat amb una línia d’amortització: Microsoft Office Professional; a ser una despesa per servei, tal com ho és el subministrament elèctric o d’aigua: Microsoft Office365 ProPlus. Al final, cadascú ho ha de posar en una balança per veure què li surt més beneficiós (adquirir les llicències o llogar les llicències) i amb menys riscs. Deixo de pagar, em tallen el servei.

La diferència rau única i exclusivament en el sistema de distribució i llicenciament del producte, tècnicament i a nivell funcional són el mateix paquet, no canvia res més.

Espero que aquests aclariments us puguin ajudar a diferenciar un producte de l’altre.

Comments are closed.