logo

INTRODUCCIÓ ALS CONTAINERS

¿Qué son los containers en informática?

Nous reptes, noves necessitats, noves solucions. Windows Server 2016 suporta els containers, però què són els Containers?

El concepte de container, aplicat a la informàtica, consisteix en agrupar i aïllar entre sí aplicacions o grups d’aplicacions que s’executen sobre un mateix nucli de sistema operatiu.

Per entendre-ho millor, podríem arribar a fer el símil amb la virtualització de màquines. En ella, es comparteix un mateix maquinari entre diversos sistemes operatius. En el cas dels containers, anem a un pas més en aquest món. Imagineu que heu de desplegar una aplicació web com pot ser el WordPress. A priori es requereix d’un servidor Web i d’un servidor de base de dades. Depenent del grau de càrrega i alta disponibilitat podria ser que es necessitessin dos servidors web com a frontals configurats d’una forma concreta. L’opció actual que aplicaríem en aquest cas, seria desplegar tres màquines virtuals: dos servidors web i un servidor de base de dades, configurant-los segons les necessitats. Sí, ja sé que depenent de la càrrega es pot fer tot en una, però fem-ho bé i separem les màquines. Això vol dir: servidor físic, plataforma de virtualització, tres màquines virtuals amb els seus tres sistemes operatius i, finalment, la part d’aplicació que correspongui a cadascuna de les màquines virtuals.

Passant aquest exemple a un entorn de containers podria quedar de la següent manera: el servidor físic, la plataforma de virtualització, una màquina virtual amb el seu sistema operatiu habilitat per allotjar containers i els containers corresponents: dos de servidor web i un de base de dades.

Avantatge a priori, la quantitat de recursos necessaris per mantenir engegada l’aplicació:

  • En el primer cas, requeria de tres màquines virtuals amb el seu sistema operatiu, es manté triplicada la part comuna del sistema operatiu.
  • En el segon cas, només requereix d’una màquina virtual amb el seu sistema operatiu, només varia la part de les aplicacions.

Per tant, menys superfície d’atac, menys configuracions i més movible. Només canviant el container d’equip t’emportes tota l’aplicació i a funcionar, sense necessitat de reinstal·lacions.

En definitiva, en l’entorn de containers, en comptes de compartir només el maquinari, havent d’instal·lar el mateix sistema operatiu en diverses màquines per diferents aplicacions, el que es fa és instal·lar el mateix sistema operatiu i a damunt d’ell les diferents aplicacions en forma de caixes, aïllades entre sí, com si fossin màquines virtuals.

EL CONTAINER ES POT FER CÓRRER EN ENTORNS LINUX I WINDOWS SERVER 2016 O WINDOWS 10.

Sí, ho entenc, és un concepte nou i pot ser una mica espès, però la idea agrada i s’ha de veure com una eina més que se’ns posa a la nostra disposició. Què pot ser un embolic? No, simplement aplicar-la on correspongui:

  • Per coses de més rendiment i més eficients — Containers.
  • Per coses més segures i aïllades — Màquines Virtuals.

Si voleu saber més d’aquesta tecnologia podeu consultar el projecte de codi obert Dockerque manté l’empresa amb el mateix nom, Docker, i que és el motor que integra Microsoft per donar servei de containers als nous sistemes operatius.

En Windows, els containers, poden ser de dos tipus diferents segons el grau d’aïllament entre ells:

  • Windows Server Container. Les instàncies dels containers s’executen a la vegada sobre el mateix amfitrió, compartint el mateix nucli comú.
  • Hyper-V Container. Les instàncies dels containers s’executen a la vegada en el mateix amfitrió, però no comparteixen el mateix nucli sinó que s’aïlla entre cadascú utilitzant la tecnologia de virtualització Hyper-V.

A NIVELL FUNCIONAL, ELS WINDOWS SERVER CONTAINERS I ELS HYPER-V CONTAINERS, ES CREEN, GESTIONEN I FUNCIONEN DE FORMA IDÈNTICA.

Teniu més dubtes? Voleu conèixer de més a prop aquesta tecnologia? Podeu deixar els vostres comentaris i estarem encantats de respondre’ls.

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.