logo

Empresa

Missió

Oferir solucions tecnològiques per ajudar a organitzacions a innovar en els seus processos, automatitzar els seus fluixos de treball, optimitzar les seves infraestructures de TI, obtenir coneixement de les dades per prendre decisions, garantir la seguretat de la informació i accelerar la seva transformació digital.

Visió

Ser una empresa tecnològica de referència, reconeguda per l'experiència i capacitat d'innovació, l'excel·lència en el servei al client, l'estreta col·laboració amb fabricants líders de tecnologia, la professionalitat de tot el nostre equip i una contribució sostenible al planeta i a la comunitat.

8208

clients

48539

articles

3600

servidors venuts

16000

impressores

El nostre equip

ICOT és una empresa formada per més de cinquanta persones, principalment enginyers i tècnics informàtics i de comunicacions, que tenen cura de les necessitats tecnològiques de cada client, sigui amb projectes fets a mida per cada necessitat o a través de contactes in plant com és el cas de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, on tenim destinats setze tècnics.

Cristina Marcè

CEO

Cristina Marcè

Maite Sagüillo

Responsable d'Administració

Maite Sagüillo

David Beneitez

Director Comercial

David Beneitez

Carlos Torruella

Gestor de comptes

Carlos Torruella

Josep Maria Solanes

Director tècnic

Josep Maria Solanes

Josep Duran

Gestor de comptes

Josep Duran

Berta Laguna

Coordinadora de serveis

Berta Laguna

Icot està format per un equip de més de 50 persones, però seguim buscant professionals amb il·lusió i ganes d'incorporar-se a una empresa líder en el sector de les TIC a Tarragona i que està en constant creixement. A Icot, el més important sou les persones, per això necessitem talent que tingui versatilitat, empatia, orientació als clients, pro activitat i implicació. Si ets enginyer, tècnic informàtic o de comunicacions, o gestor de clients i vols incorporar-te a un projecte com el nostre, envia'ns la teva sol·licitud.

Clients

Partners tecnològics

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

ICOT, SA és una empresa que des de fa 25 anys es dedica al subministrament de tecnologia informàtica i telecomunicacions, essent l’empresa de referència a la província de Tarragona. La nostra empresa està totalment orientada cap al client, constituint amb ell un equip de treball per posar en marxa el projecte.

La direcció de ICOT, SA defineix i posa de manifest la seva política de qualitat i medi ambient, amb l’objectiu que tot el seu personal s’identifiqui amb ella, l’assumeixi i la dugui a terme, tenint present que tots els seus serveis i processos estan orientats a la plena satisfacció dels clients, ja siguin interns o externs a ICOT.

Mercès a aquestes indicacions esperem assolir els nostres objectius per tal d’adaptar-nos a les exigències de la societat actual i seguir millorant en el nostre servei

 • Aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients (usuaris, empreses i altres entitats) mitjançant un tracte i atenció correctes, assessorament tecnològic ne-cessari, compliment dels terminis de lliurament, i coneixent les seves necessi-tats i expectatives.
 • Tenim com a compromís protegir el medi ambient, complir amb tota la legisla-ció mediambiental que ens aplica, així com millorar l’eficàcia del sistema de gestió integrat, per tal de que millori també el desempenyorament ambiental de la organització.
 • Dur a terme un constant procés de formació per tal de millorar les possibilitats de servei envers els nostres clients.
 • Conèixer i conscienciar-se de la importància del sistema de qualitat, així com del de medi ambient, com a útil via de expansió de la tecnologia , tot posant-la a l’abast de qualsevol client, sigui quin sigui els seu volum o necessitats.
 • Complir amb la legislació i la normativa vigent, tant la obligatòria com aquella que el client ens demani.
 • Potenciar la participació dels nostres clients en l’adient esdevenir de l’empresa.

POLÍTICA DE SEGURETAT

Aquesta Política de Seguretat proporciona un marc de referència per a establir objectius de seguretat que permetin: Desenvolupar una cultura d'empresa, una manera de treballar i de prendre decisions, alineada amb la seguretat de la informació i el respecte a les dades personals:

■ Preservant la confidencialitat de la informació, evitant la seva divulgació i l'accés per persones no autoritzades,
■ Mantenint la integritat de la informació, procurant la seva exactitud i evitant la seva deterioració,
■ Assegurant la disponibilitat de la informació en tots els suports i sempre que sigui necessària, així com la disponibilitat dels nostres serveis,

 • S'estableixin anualment objectius en relació amb la Seguretat de la Informació.
 • Es compleixi amb els requisits legals, contractuals i del negoci.
 • Es realitzin activitats de formació i conscienciació en matèria dels processos de Seguretat de la Informació per a tot el personal.
 • Es desenvolupi un procés d'anàlisi, gestió i tractament del risc sobre els actius d'informació.
 • S'estableixin els objectius de control i els controls corresponents per a mitigar els riscos detectats.
 • S'estableixi la responsabilitat dels empleats en relació amb:
 • - Reportar les violacions a la seguretat;
 • - Preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius d'informació en compliment de la present política;
 • - Complir les polítiques i procediments inherents al Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació.