logo

COMPARTIR INFORMACIÓ EN LÍNIA – MICROSOFT SHAREPOINT

Una de les necessitats que hem vist que va a l’alça és la de compartir informació en línia entre clients, proveïdors o treballadors. Concretament fitxers Word, Excel, PDFs, calendaris, tasques, etc…Sou molts els que ens ho heu demanat i sempre hem respost i muntat el mateix: Microsoft SharePoint. Microsoft SharePoint és un entorn de col·laboració basat en Web que permet aquesta funcionalitat i d’altres. De fàcil aprenentatge i ús per part dels usuaris. Permet otorgar el control sobre les carpetes als responsables perquè es gestionin ells mateixos els permisos, carpetes, documents, etc. Disposar de recerca pel contingut, fluxos de treball, versions o avisos dels documents, així com saber qui ha modificat el document. Tot plegat també pot esdevenir la base de la gestió documental de l’empresa. Per tot això, no és descabellat plantejar-se el seu desplegament. Ara bé, l’èxit sempre vindrà de la mà de la informació que s’hi allotgi i de l’ús que en facin els usuaris. Com sempre diem, no és una aplicació que hagi de mantenir el Departament de TI, sinó els propis usuaris que generen i comparteixen la informació se l’han de fer seva. Els requisits per la implementació són una base de dades Microsoft SQL Server i un servidor Microsoft Windows 2008 R2 o superior amb el rol de Internet Information Server, que gairebé totes les instal·lacions ja tenen. Podem dir que hi ha tres possibilitats de desplegament de la solució, adaptades a totes les necessitats i butxaques: – Completament gratuïta. Sí, hi ha una versió del tot gratuïta que permet cobrir gairebé totes les necessitats bàsiques de la plataforma. És la versió que més estem implementant i millors resultats de col·laboració dóna. Completament gratuïta perquè com a motor de base de dades s’utilitza la versió Express de SQL Server, amb les seves limitacions (10 GB de base de dades, memòria, processador…), que també és gratuït. – Semi gratuïta.  “Semi” no ve donat precisament pel SharePoint, que continua sent la versió gratuïta, sinó per la base de dades. A més volum d’informació introduïda en el SharePoint, més grans es fan les bases de dades i, per tant, 10 GB es fan curtes ràpidament. En aquests casos ja s’ha d’utilitzar la versió de pagament de Microsoft SQL Server. – Pagament. A banda de la base de dades, les necessitats en l’entorn de col·laboració i anàlisi de la informació ja són més exigents. Es pot parlar del desenvolupament d’aplicacions verticals específiques per a necessitats concretes. – Lloguer. En aquest cas no necessiteu disposar d’infraestructura a la pròpia empresa sinó que la informació s’allotja en el portal Microsoft Office 365. Podeu veure la taula comparativa dels models d’allotjament de la informació públic i local a: http://technet.microsoft.com/es-es/library/b95d72bf-206f-4c26-a53d-ba61ff73605c Per acabar, penseu com compartiu actualment la informació (FTPs, correu electrònic?) i, si és la manera més adequada a les vostres necessitats o es queda curta. Us animo a sol·licitar-nos una demostració de les possibilitats que ofereix SharePoint perquè pugueu valorar-ho vosaltres mateixos. jmsolanes@icot.es

Comments are closed.