logo

Centre de dades

Centre de dades

Des d'ICOT ens encarreguem d'administrar el teu centre de dades.

Segons les necessitats de les empreses podem classificar-lo en:

Cloud privat (dades internes): orientat a empreses que ja tenen un recorregut, però la seva comunicació és insuficient o el tipus d'informació que guarda és sensible. La mida del centre de dades dependrà de la quantitat d'informació amb la qual es necessiti treballar.

Cloud públic (dades externes): orientat a empreses petites o de nova creació que necessiten un sistema de dades més senzill que els permetrà guardar i compartir informació entre l'empresa i els seus clients.

Cloud híbrid: És una combinació entre el cloud privat i el públic.

A més a més dels centres de dades que oferim des d'Icot, també ens encarreguem de:

  • Manteniment dels serveis de correu electrònic.
  • Servidors de bases de dades (ERP).
  • Sistemes de monitoratge, gestió de la xarxa.
  • Servidors web.
  • Portals col·laboratius de comunicació remota i comunicació instantània.

Partners destacats

AssessorDavid Beneitez

Gestor de comptes

David Beneitez

captchaAltres serveis

info-image

Serveis d'outsourcing

Cessió de professionals per cobrir la gestió i suport IT durant períodes d'absència de treballadors per motius de vacances, malalties, formació, etc.

info-image

Consultoria i assessoria tècnica

Des d'ICOT oferim serveis professionals per dissenyar, millorar i aconsellar la utilització de la tecnologia més adequada i eficient per a cada tipus de negoci.

info-image

Gestió d'actius IT

Control, gestió i disponibilitat dels actius informàtics dels nostres clients per la màxima eficiència i control dels seus negocis.

info-image

Serveis de formació

Servei de formació per a professionals IT. Transmissió de nous coneixements i especialització en l'ús de noves aplicacions per a usuaris corporatius.

info-image

Seguretat

Servei per minimitzar el risc d'atac, robatori i denegació de servei al negoci a causa de vulnerabilitats del sistema. Gestió del backup i recuperació del sistema en diferents mitjans.

info-image

Centre de dades

Disseny, desenvolupament i gestió de centres de dades corporatives. Inclou la infraestructura en servidors, emmagatzematge i xarxes locals i / o en el núvol sota l'entorn més adequat per a cada negoci.

info-image

Emmagatzematge

Solucions per l'emmagatzematge de dades. Poden ser servidors, cabines intel·ligents, cabines d'alt rendiment, solucions hiperconvergents i emmagatzematge en cloud públic.

info-image

Xarxes / comunicacions informàtiques

Disseny i estructuració de les xarxes informàtiques que requereix la companyia. Inclou la gestió de la comunicació al centre de dades i la seva extensió a la resta de centres de treball a través de cable o wifi.

info-image

Business intelligence

Disseny, desenvolupament i gestió de sistemes de generació d'informació intel·ligent i mineria de dades que processen la informació rellevant dels conjunts de dades per a la presa de decisions.

info-image

Entorns col·laboratius

Solucions per la creació d'entorns de treball en equip en projectes connectats per compartir dades, gestió de tasques i missatgeria de forma altament eficient.

info-image

Informàtica professional

Especialització en suport d'informàtica per a empreses així com orientació en l'adquisició d'actius d'última generació i models de serveis.

info-image

Mobilitat

Servei que permet la connexió remota dels usuaris a les aplicacions i dades corporatives de forma eficient i segura. Control de dispositius mòbils i BYOD / CYOD mitjançant MDMS (Mobility Devices Management)