logo

Avís legal comunicacions electròniques

AVÍS LEGAL Aquest missatge i en el seu cas qualsevol fitxer adjunt al mateix, es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contindre informació privilegiada o confidencial. Si vostè no és el destinatari, queda notificat de que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització del mateix queda prohibida en virtud de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, si us plau comuniqui-ho al remitent i procedeixi a la seva destrucció.

Li informem, que com a destinetari d’aquest missatge, que el correu electrònic i les comunicacions per mitjà d’Internet no permeten assegurar ni garantir la confidencialitat dels missatges transmesos, així com tampoc la seva integritat o la correcte recepció, pel que Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. (ICOT), no assumeix cap responsabilitat per tals circumstàncies.